ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden en de voorwaarden van FERGANZA worden beheerst door en

geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland. U gaat ermee akkoord, zoals wij doen, te

onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechter in geval van geschillen die

voortvloeien uit deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden en de voorwaarden van

FERGANZA zijn van toepassing zowel voor bedrijven en particulieren, zowel voor openbare en

particuliere ondernemingen en zowel op Europees, nationaal en lokaal niveau. Als u vragen over onze

algemene voorwaarden heeft kunt u ons een mail sturen via: info@ferganza.com.

FERGANZA volgt de algemene voorwaarden en voorwaarden van verkoop, levering en betaling van

MITEX (Nederlandse Vereniging van detailhandel in de mode-industrie). Het MITEX algemene

verkoopsvoorwaarden zijn opgesteld in juli 2014 in overleg met de Nederlandse Consumentenbond in

het kader van de CZ (Coördinatiegroep voor zelfregulering) van de SER (Sociale en Economische Raad

van Nederland).


Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: de algemene voorwaarden) gelden voor alle

overeenkomsten, leveringen en andere diensten overeengekomen tussen de klant en FERGANZA.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden deze zijn

bindend.

1.3 Tenzij FERGANZA anders heeft bepaald, schriftelijk aan de klant, wordt de klant zijn eigen algemene

voorwaarden en bepalingen niet aanvaard.

Artikel 2: Aangaan van een contract

2.1 Ferganza zal de order van de klant bevestigen per e-mail. In tegenstelling tot artikel 4. 1 van de

algemene voorwaarden van MITEX, een contract wordt alleen gemaakt als betaling met succes geboekt

is.

Ferganza heeft het recht om te weigeren, of speciale voorwaarden op, een aanbod, zonder opgave van

redenen. Als Ferganza niet in staat is om de permanente of tijdelijke adres van de klant te verifiëren, kan

een bestelling niet worden geaccepteerd.

2.2 Order processen die om enige reden technisch of anderszins onderbroken zijn, voordat de

betalingsinstructies zijn afgerond of onvolledig zijn, zelfs als de klant een bevestiging van de bestelling

heeft ontvangen. Dergelijke bestelling zal in principe niet worden uitgevoerd. Ferganza zal trachten,

echter contact met de klant op te nemen om de betaling te voltooien zodat levering kan worden

uitgevoerd.

Artikel 3: Prijzen en kosten

Prijzen zijn onderhevig aan veranderingen kunnen zonder kennisgeving worden veranderd. Prijzen zijn

inclusief BTW/BTW/TVA/belastingen (indien van toepassing). Leveringskosten worden in rekening

gebracht bovendien; eventuele extra kosten worden duidelijk weergegeven wanneer die van toepassing

zijn en deel uitmaken van de "totaalkosten".

3.3 FERGANZA is niet gebonden aan de voorwaarden van haar aanbod in het geval dat er print/druk,

typesetting of programmeer fouten op de website staan.

Artikel 4: Nakomen bestellingen

4.1 FERGANZA handelt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om de verwerking voor orders van

artikelen soepel te laten verlopen.


4.2 Artikelen zullen worden geleverd op het adres dat is aangeleverd door de klant aan FERGANZA.

4.3 FERGANZA verzend de geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk in de volgorde waarin ze

zijn ontvangen.

4.4. De termijn van de levering op de website is alleen indicatief, er is geen recht op schadevergoeding

als feitelijke levering langer duurt.


Artikel 5: Douane, rechten en heffingen

5.1 De klant is verantwoordelijk voor het verzekeren van het product zodat het land van bestemming

rechtmatig geïmporteerd kan worden.

Bij het bestellen van www.ferganza.com / www.ferganza.fr / www.ferganza.ca is de ontvanger de

importeur en moet deze voldoen aan alle wet- en regelgeving van het land van bestemming.

Bestellingen die zijn verzonden naar landen buiten de Europese Unie kunnen worden onderworpen

worden aan invoerrechten, douanerechten en heffingen die door het land van bestemming worden

geheven. De ontvanger van een internationale zending moet rekening houden met mogelijke

invoerrechten, douanerechten en heffingen, die worden geheven zodra een zending uw land bereikt.

Extra kosten voor inklaring zijn voor de ontvanger; Ferganza heeft geen controle over deze kosten en is

niet op de hoogte van deze kosten.

5.2 Ferganza adviseert u, om contact op te nemen met uw lokale douanekantoor voor huidige kosten

voordat u bestelt, zodat u niet verrast wordt door de kosten die u niet verwachtte.


Artikel 6: Recht op retour van artikelen

6.1 In tegenstelling tot artikel 5 van de algemene voorwaarden van MITEX voorwaarden heeft de klant

recht op een volledige terugbetaling. De retouren moet worden gedaan binnen veertien (14) dagen na de

levering. Retouren moeten worden bekendgemaakt via e-mail naar info@ferganza.com onder

vermelding van naam en ordernummer.

6.2 Wanneer u als klant voor een volledige terugbetaling kiest, zal de volledige restitutie worden gedaan

in veertien (14) dagen, naar de dezelfde bankrekening die wordt gebruikt voor de bestelling.

6.3 Artikelen die teruggestuurd worden, moeten aan de voorwaarde voldoen die in algemene

voorwaarden staan vermeld. Aanvaard wordt voor normaal gebruik voor goedkeuring van de artikelen,

zoals het passen van artikelen zoals dat gebeurd in conventionele winkels. Als een klant wenst om een

artikel te ruilen, moet het artikel worden teruggestuurd naar Ferganza tesamen met alles wat

oorspronkelijk verzonden was, in de originele staat en verpakking.

6.4 Ferganza heeft het recht om geretourneerde artikelen te weigeren. Ferganza stuurt de

geretourneerde artikelen terug naar de klant als het artikel lijkt te zijn gebruikt, niet langer de originele

etiketten bevat of is beschadigd, veroorzaakt door de klant, of als de klant niet voldoet aan de instructie

voorwaarden voor het terugsturen van het artikelen gegeven door Ferganza. Kosten voor het

retourneren van geweigerde artikelen komen voor kosten van de klant.

6.5 Als om welke reden Ferganza niet binnen dertig (30) dagen zonder verdere mededeling levert, heeft

de klant recht op een volledige terugbetaling, zonder kosten.

Artikel 7: Fout in levering

Als Ferganza levert en een artikel afwijkt van het bestelde, of als het artikel is beschadigd of defect is,

moet de klant dit Ferganza binnen 24 uur na ontvangst van het artikel per e-mail info@ferganza.com

meedelen. Ferganza zal de aankoopprijs vergoeden.

Artikel 8: betaling

8.1 De klant kan betalen via de website gegeven mogelijkheden die per land kunnen verschillen.


8.2 Alle betalingen moeten worden verricht volgens de instructies op de pagina's van de website.


Artikel 9: Privacy

9.1 Het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam kan verzameld worden

door Ferganza. We kunnen extra persoonlijke of niet-persoonlijke informatie in de toekomst verzamelen.

Informatie over uw computer hardware en software kan automatisch worden verzameld door Ferganza.

Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browsertype, domeinnamen, toegangstijden en verwijzende

websiteadressen. Deze informatie wordt gebruikt voor de werking van de dienst, kwaliteit van de service

te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de website.

Ferganza raadt u aan de privacy verklaringen van de websites die u kiest te bezoeken vanaf

Ferganza.com zodat u onder de privacyverklaring van Ferganza valt. U kunt vanaf externe websites die

doorlinken naar Ferganza.com bij de privacy verklaringen lezen hoe die websites informatie verzamelen,

gebruiken en delen. Ferganza is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen of andere inhoud op

websites buiten de Ferganza website.

9.2 Gebruik van uw persoonlijke informatie, Ferganza verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om

te opereren op haar website (s) en de door u gevraagde services te leveren. Ferganza kan uw

persoonlijk identificeerbare informatie ook gebruiken om te informeren u van andere producten of

services die beschikbaar zijn vanaf Ferganza en haar relaties. Ferganza kan het bijhouden van de

websites en pagina's die onze gebruikers bezoeken in Ferganza, om te bepalen welke Ferganza

services het meest populair zijn. Deze data wordt gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te

adverteren binnen Ferganza naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een

specifiek gebied.

9.3 Ferganza maakt gebruik van “cookies”op de website. Het gebruik van "cookies" is er om te helpen

uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op

uw vaste schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of

zorgen voor virussen op uw computer. Cookies zijn uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden

gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u. Een van de belangrijkste doeleinden

van cookies moet het verstrekken van een gemak eigenschap dat u tijd bespaart. Het doel van een

cookie is te vertellen dat de Web-server die u heeft teruggezonden naar een bepaalde pagina.

Bijvoorbeeld, als u Ferganza pagina's individualiseert, of bij de Ferganza site of services registreert,

helpt een cookie Ferganza te herinneren aan uw specifieke informatie bij volgende bezoeken. Dit

vereenvoudigt het proces van vastleggen van uw persoonlijke gegevens, zoals facturering adressen,

afleveradres, enzovoort. Wanneer u terugkeert naar dezelfde Ferganza website, zal de informatie die u

reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde Ferganza

kenmerken kunt gebruiken. U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste

webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar meestal kunt u uw browser instellen om cookies te

weigeren als u daar voor kiest. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u niet de interactieve

kenmerken gebruiken van Ferganza services of de websites die u bezoekt.

Artikel 10: Algemeen

We kunnen, van tijd tot tijd, het wijzigen van de voorwaarden die gelden voor uw gebruik van onze site.

Uw gebruik van onze site na een dergelijke verandering vormt uw akkoord te volgen en zijn gebonden

aan de voorwaarden zoals gewijzigd. We kunnen wijzigen, verplaatsen of verwijderen van delen van of

kan informatie toevoegen aan onze site van tijd tot tijd.


Artikel 11: Productinformatie

Alle ontwerpen zijn eigendom van Ferganza en mogen niet worden hergebruikt of herdrukt zonder

uitdrukkelijke toestemming van Ferganza. Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren van onze

producten die worden weergegeven op de site zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Echter, zoals de

werkelijke kleuren die u ziet af van uw monitor afhangt, kunnen we niet garanderen dat uw beeldscherm

van elke kleur nauwkeurig zal zijn.

Artikel 12: De beschikbaarheid van de producten


Hoewel de beschikbaarheid kan worden aangegeven op de site, kunnen wij niet garanderen dat

productbeschikbaarheid en -producten, toch, mogelijk niet beschikbaar zijn voor directe levering. Wij

behouden ons het recht voor om, zonder aansprakelijkheid of voorafgaande kennisgeving, te herzien, te

stoppen of niet langer beschikbaar te stellen van sommige of alle producten of om elke bestelling te

annuleren. Als er herziening, stopzetting of beëindiging plaatsvindt, kunnen wij producten leveren die

vergelijkbare functionaliteit hebben en specificaties in plaats van de producten die besteld zijn. Of de

annulering van uw bestelling.


Artikel 13: Copyright

Alle inhoud op deze site, inclusief, maar niet beperkt tot: informatieve inhoud, grafische afbeeldingen en

programmacode zoals html en javascript zijn het copywrited materiaal van Ferganza en mogen niet

worden gereproduceerd in enige wijze zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ferganza.

Wij begrijpen echter dat onze beelden op persoonlijke blogs gebruikt mogen worden, zolang er krediet

wordt gegeven aan Ferganza met een link naar onze website: www.ferganza.com.


Artikel 14: Ferganza merk Logo en modellen

Als extra herinnering zijn alle getoonde modellen van kleding, lederen jassen, textiel jassen met bont of

zonder bont, geregistreerd. Net zoals het FE-logo zijn FERGANZA merknamen en geregistreerde

handelsmerken. Deze zijn allen geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom.

BBIE is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux.

Alle misbruik van onze intellectuele eigendommen wordt gemeld aan de officiële autoriteiten en

juridische stappen zullen worden genomen.


Artikel 15: Verboden

U mag geen misbruik maken van deze Website, plegen of stimuleren van een strafbaar feit; verzenden

of verspreiden van een virus, trojan, worm, of post van enig ander materiaal die schadelijke,

technologisch schadelijk, in schending van vertrouwen, of op enigerlei wijze beledigend of obsceen zijn;

ergernis veroorzaken naar andere gebruikers; Stuur ongevraagde reclame- of promotiemateriaal.

FERGANZA zal een dergelijke schending melden aan de desbetreffende autoriteiten van de

wetshandhaving door uw gegevens en identiteit aan hen te rapporteren. Wij zullen niet aansprakelijk zijn

voor enig verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of

andere technologisch schadelijk materiaal die, uw computerapparatuur, computerprogramma's,

gegevens of ander merk gebonden materiaal als gevolg van uw gebruik van deze kan infecteren of het

downloaden van enig materiaal dat is geplaatst op het, of op een website die is gekoppeld aan het

betreffende adres.

FERGANZA behoudt zich het recht om accounts te sluiten als gebruiker niet de algemene voorwaarden

na leeft.


These General Terms and Conditions of FERGANZA are governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. You agree, as we do, to submit to the exclusive jurisdiction of the Dutch courts in the event of any dispute arising from these General Terms and Conditions. These General Terms and Conditions of FERGANZA apply both to companies and individuals, both to public and private enterprises and both at European and national and local levels. If you have any questions about our general Terms and Conditions please do not hesitate to contact us via email: info@ferganza.com.

FERGANZA is following the General Terms and Conditions of Sale, Delivery and Payment of MITEX (Dutch Association of Retail Traders in the Fashion Industry). The MITEX general terms and conditions were drawn up in July 2014 in consultation with the Dutch Consumer Association within the context of the CZ (Coordinating Group for Self-Regulation) of the SER (Social and Economic Council of the Netherlands).

Article 1: Scope 

1.1 These general terms and conditions (hereinafter: the general conditions) govern all contracts, supplies and other services agreed between the customer and FERGANZA. 

1.2 By placing an order, the customer agrees to be bound by the general conditions. 

1.3 Unless FERGANZA has indicated otherwise in writing to the customer, the customer's own general terms and conditions shall not be accepted.

Article 2: Entering into a contract

2.1 Ferganza shall confirm the customer's order by e-mail. Contrary to Article 4. 1 of the MITEX general terms and conditions, a contract is created only when payment has been successfully made.

Ferganza is entitled to refuse, or impose special conditions upon, a supply, subject to giving reasons. If Ferganza is unable to clearly establish the customer's permanent or temporary address, an order cannot be accepted.

2.2 Order processes that for whatever reason have been technically or otherwise disrupted before the payment instructions have been completed are incomplete, even if the customer has received an order confirmation. Such an order will in principle therefore not be delivered. Ferganza shall endeavor, however, to contact the customer to complete the payment instructions so that delivery can be made.

Article 3: Prices and costs

Prices are subject to change without notice. Prices are inclusive of BTW/VAT/TVA/TAX (where applicable). Delivery costs will be charged in addition; such additional charges are clearly displayed where applicable and included in the 'Total Cost'.

3.1 The contract price is the current price at the moment when an order is placed with the webstore. The prices of articles are quoted inclusive of BTW/VAT/TVA/TAX.                      

3.2 The prices quoted in the webstore are exclusive of postage and administration costs. 

3.3 FERGANZA is not bound by the terms of its offer in the event that there is any printing, typesetting or programming fault on its website. 

Article 4: Fulfilling orders

4.1 FERGANZA shall act with the greatest possible care in processing orders for articles. 

4.2 Articles shall be delivered to the address given by the customer to FERGANZA. 

4.3FERGANZA shall dispatch accepted orders as quickly as possible in the order in which they are received. 

4.4 The delivery term on the website is approximate only and there is no right to compensation if actual delivery takes longer. 

Article 5: Customs, Duties and Taxes

5.1 The customer is responsible for assuring that the product can be lawfully imported to the destination country. 

When ordering from www.ferganza.com / www.ferganza.fr / www.ferganza.ca the recipient is the importer of record and must comply with all laws and regulations of the destination country. Orders that are shipped to countries outside the European Union may be subject to import taxes, customs duties and fees levied by the destination country. The recipient of an international shipment may be subject to such import taxes, customs duties and fees, which are levied once a shipment reaches your country. Additional charges for customs clearance must be borne by the recipient; Ferganza has no control over these charges and cannot predict what they may be. 

5.2 It might be a good idea to contact your local customs office for current charges before you order, so you are not surprised by charges you were not expecting. 

Article 6: Right to return articles 

6.1 Contrary to Article 5 of the MITEX general terms and conditions the costumer is entitled to a full refund. The return has to be done within fourteen (14) days of its delivery. The return has to be made known via email to info@ferganza.com with name and ordernumber.

6.2 When you as customer choose for a full refund, the full refund will be made in 14 days to the same bank account that is used for the order. 

6.3 Articles being returned must be in the condition generally accepted for normal use for approval of the articles, such as trying on articles in conventional shops. If a customer wishes to exercise such right to exchange an article, the article must be returned to Ferganza together with everything originally sent with it, in its original state and packaging. 

6.4 Ferganza is entitled to refuse to accept a returned article or to send it back to the customer if the article appears to have been used, no longer carries the original labels, or reveals damage caused by the customer, or if the customer does not comply with the instructions for returning the article given by Ferganza. 

6.5 If for any reason Ferganza does not deliver within thirty (30) days without further communication, the customer is entitled to a full refund, without any charge. 

Article 7: Error in delivery

If Ferganza delivers an article different from the one ordered, or if the article is damaged or defective, the customer must notify Ferganza of this within 24-hours of receiving the article. Ferganza shall reimburse the purchase price. 

Article 8: Payment

8.1 The customer can pay by the Website given possibilities that may vary by country.

8.2 All payments must be made in accordance with the instructions given on the pages of the webstore.

Article 9: Privacy

9.1 Collection of your Personal Information Ferganza may collect personally identifiable information, such as your name. We may gather additional personal or non-personal information in the future. Information about your computer hardware and software may be automatically collected by Ferganza. This information can include: your IP address, browser type, domain names, access times and referring website addresses. This information is used for the operation of the service, to maintain quality of the service, and to provide general statistics regarding use of the Ferganza website. Ferganza encourages you to review the privacy statements of websites you choose to link to from Ferganza so that you can understand how those websites collect, use and share your information. Ferganza is not responsible for the privacy statements or other content on websites outside of the Ferganza website. 

9.2 Use of your Personal Information Ferganza collects and uses your personal information to operate its website(s) and deliver the services you have requested. Ferganza may also use your personally identifiable information to inform you of other products or services available from Ferganza and its affiliates. Ferganza may keep track of the websites and pages our users visit within Ferganza, in order to determine what Ferganza services are the most popular. This data is used to deliver customized content and advertising within Ferganza to customers whose behavior indicates that they are interested in a particular subject area. 

9.3 Use of Cookies the Ferganza website may use "cookies" to help you personalize your online experience. A cookie is a text file that is placed on your hard disk by a web page server. Cookies cannot be used to run programs or deliver viruses to your computer. Cookies are uniquely assigned to you, and can only be read by a web server in the domain that issued the cookie to you. One of the primary purposes of cookies is to provide a convenience feature to save you time. The purpose of a cookie is to tell the Web server that you have returned to a specific page. For example, if you personalize Ferganza pages, or register with Ferganza site or services, a cookie helps Ferganza to recall your specific information on subsequent visits. This simplifies the process of recording your personal information, such as billing addresses, shipping addresses, and so on. When you return to the same Ferganza website, the information you previously provided can be retrieved, so you can easily use the Ferganza features that you customized. You have the ability to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. If you choose to decline cookies, you may not be able to fully experience the interactive features of the Ferganza services or websites you visit. 

Article 10: General

We may, from time to time, change the terms that govern your use of our site. Your use of our site following any such change constitutes your agreement to follow and be bound by the terms as changed. We may change, move or delete portions of, or may add to, our site from time to time.

Article 11: Product information

All designs are property of Ferganza and may not be re-used or reprinted without express permission. We have made every effort to display as accurately as possible the colors of our products that appear at the site. However, as the actual colors you see will depend on your monitor, we cannot guarantee that your monitor's display of any color will be accurate.

Article 12: Product availability

Although availability may be indicated on the site, we cannot guarantee product availability and products, nonetheless, may not be available for immediate delivery. We reserve the right, without liability or prior notice, to revise, discontinue, or cease to make available any or all products or to cancel any order. If there is any revision, discontinuance, or cessation, we may, in our discretion, ship products which have substantially similar functionality and specifications to the products ordered or cancel your order.

Article 13: Copyright

All content on this site, including, but not limited to: informational content, graphic images, and program code such as html and javascript are the copywrited material of Ferganza and may not be reproduced in any manner without the expressed written consent of Ferganza. We understand however that our images may be used on personal blogs as long as credit is given to Ferganza with a link to our website: www.ferganza.com.

Article 14: Ferganza Brand Logo and Models

As extra reminder all showed models of clothing, leather jackets, textile jackets with fur or without fur are registered. Just as the FE logo, FERGANZA brand names are registered trademarks. These are all registered at the Benelux office for intellectual Property. BOIP is the official body for the registration of trademarks and designs in the Benelux.

All misuse of our intellectual property will be reported to the official authorities and legal steps will be taken.

Article 15: Prohibitions

You must not misuse this Website, commit or encourage a criminal offence; transmit or distribute a virus, trojan, worm, or post any other material which is malicious, technologically harmful, in breach of confidence or in any way offensive or obscene; cause annoyance to other users; send any unsolicited advertising or promotional material. FERGANZA will report any such breach to the relevant law enforcement authorities and disclose your identity to them. We will not be liable for any loss or damage caused by a distributed denial-of-service attack, viruses or other technologically harmful material that may infect your computer equipment, computer programs, data or other proprietary material due to your use of this Website or to your downloading of any material posted on it, or on any website linked to it.

FERGANZA reserves the right to close accounts if any user is seen to be attempting to disrupt our services in any way.