Deze algemene voorwaarden en de voorwaarden van FERGANZA.COM V.O.F worden beheerst door en

geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland. U gaat ermee akkoord, zoals wij doen, te

onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechter in geval van geschillen die

voortvloeien uit deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden en de voorwaarden van

FERGANZA zijn van toepassing zowel voor bedrijven en particulieren, zowel voor openbare en

particuliere ondernemingen en zowel op Europees, nationaal en lokaal niveau. Als u vragen over onze

algemene voorwaarden heeft kunt u ons een mail sturen via: info@ferganza.com.

FERGANZA volgt de algemene voorwaarden en voorwaarden van verkoop, levering en betaling van

MITEX (Nederlandse Vereniging van detailhandel in de mode-industrie). Het MITEX algemene

verkoopsvoorwaarden zijn opgesteld in juli 2014 in overleg met de Nederlandse Consumentenbond in

het kader van de CZ (Coördinatiegroep voor zelfregulering) van de SER (Sociale en Economische Raad

van Nederland).


Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: de algemene voorwaarden) gelden voor alle

overeenkomsten, leveringen en andere diensten overeengekomen tussen de klant en FERGANZA.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden deze zijn

bindend.

1.3 Tenzij FERGANZA anders heeft bepaald, schriftelijk aan de klant, wordt de klant zijn eigen algemene

voorwaarden en bepalingen niet aanvaard.

Artikel 2: Aangaan van een contract

2.1 Ferganza zal de order van de klant bevestigen per e-mail. In tegenstelling tot artikel 4. 1 van de

algemene voorwaarden van MITEX, een contract wordt alleen gemaakt als betaling met succes geboekt

is.

Ferganza heeft het recht om te weigeren, of speciale voorwaarden op, een aanbod, zonder opgave van

redenen. Als Ferganza niet in staat is om de permanente of tijdelijke adres van de klant te verifiëren, kan

een bestelling niet worden geaccepteerd.

2.2 Order processen die om enige reden technisch of anderszins onderbroken zijn, voordat de

betalingsinstructies zijn afgerond of onvolledig zijn, zelfs als de klant een bevestiging van de bestelling

heeft ontvangen. Dergelijke bestelling zal in principe niet worden uitgevoerd. Ferganza zal trachten,

echter contact met de klant op te nemen om de betaling te voltooien zodat levering kan worden

uitgevoerd.


2.3 Het annuleren van een order is mogelijk.  Echter wanneer de order verzonden is, is het annuleren niet meer mogelijk. Bij annulering  met bestellingen van creditcard en Paypal zijn er administratieve kosten aan verbonden. 

Artikel 3: Prijzen en kosten

Prijzen zijn onderhevig aan veranderingen kunnen zonder kennisgeving worden veranderd. Prijzen zijn

inclusief BTW/BTW/TVA/belastingen (indien van toepassing). Leveringskosten worden in rekening

gebracht bovendien; eventuele extra kosten worden duidelijk weergegeven wanneer die van toepassing

zijn en deel uitmaken van de "totaalkosten".

3.3 FERGANZA is niet gebonden aan de voorwaarden van haar aanbod in het geval dat er print/druk,

typesetting of programmeer fouten op de website staan.

Artikel 4: Nakomen bestellingen

4.1 FERGANZA handelt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om de verwerking voor orders van

artikelen soepel te laten verlopen.


4.2 Artikelen zullen worden geleverd op het adres dat is aangeleverd door de klant aan FERGANZA.

4.3 FERGANZA verzend de geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk in de volgorde waarin ze

zijn ontvangen.

4.4. De termijn van de levering op de website is alleen indicatief, er is geen recht op schadevergoeding

als feitelijke levering langer duurt.


Artikel 5: Douane, rechten en heffingen

5.1 De klant is verantwoordelijk voor het verzekeren van het product zodat het land van bestemming

rechtmatig geïmporteerd kan worden.

Bij het bestellen van www.ferganza.com / www.ferganza.fr / www.ferganza.ca is de ontvanger de

importeur en moet deze voldoen aan alle wet- en regelgeving van het land van bestemming.

Bestellingen die zijn verzonden naar landen buiten de Europese Unie kunnen worden onderworpen

worden aan invoerrechten, douanerechten en heffingen die door het land van bestemming worden

geheven. De ontvanger van een internationale zending moet rekening houden met mogelijke

invoerrechten, douanerechten en heffingen, die worden geheven zodra een zending uw land bereikt.

Extra kosten voor inklaring zijn voor de ontvanger; Ferganza heeft geen controle over deze kosten en is

niet op de hoogte van deze kosten.

5.2 Ferganza adviseert u, om contact op te nemen met uw lokale douanekantoor voor huidige kosten

voordat u bestelt, zodat u niet verrast wordt door de kosten die u niet verwachtte.


Artikel 6: Recht op retour van artikelen

6.1 In tegenstelling tot artikel 5 van de algemene voorwaarden van MITEX voorwaarden heeft de klant

recht op een volledige terugbetaling. De retouren moet worden gedaan binnen veertien (14) dagen na de

levering. Retouren moeten worden bekendgemaakt via e-mail naar info@ferganza.com onder

vermelding van naam en ordernummer.

6.2 Wanneer u als klant voor een volledige terugbetaling kiest, zal de volledige restitutie worden gedaan

in veertien (14) dagen, naar de dezelfde bankrekening die wordt gebruikt voor de bestelling.

6.3 Artikelen die teruggestuurd worden, moeten aan de voorwaarde voldoen die in algemene

voorwaarden staan vermeld. Aanvaard wordt voor normaal gebruik voor goedkeuring van de artikelen,

zoals het passen van artikelen zoals dat gebeurd in conventionele winkels. Als een klant wenst om een

artikel te ruilen, moet het artikel worden teruggestuurd naar Ferganza tesamen met alles wat

oorspronkelijk verzonden was, in de originele staat en verpakking.

6.4 Ferganza heeft het recht om geretourneerde artikelen te weigeren. Ferganza stuurt de

geretourneerde artikelen terug naar de klant als het artikel lijkt te zijn gebruikt, niet langer de originele

etiketten bevat of is beschadigd, veroorzaakt door de klant, of als de klant niet voldoet aan de instructie

voorwaarden voor het terugsturen van het artikelen gegeven door Ferganza. Kosten voor het

retourneren van geweigerde artikelen komen voor kosten van de klant. 

6.5 Er kan ook een schadevermindering in rekening gebracht worden bij items die na retour beschadigd binnen komen door toedoen van de klant.  Hieraan kan je denken aan  item(s)  met vlekken en een kapotte rits of losse stiksels etc. 

6.6 Als om welke reden Ferganza niet binnen dertig (30) dagen zonder verdere mededeling levert, heeft

de klant recht op een volledige terugbetaling, zonder kosten.

Artikel 7: Fout in levering

Als Ferganza levert en een artikel afwijkt van het bestelde, of als het artikel is beschadigd of defect is,

moet de klant dit Ferganza binnen 24 uur na ontvangst van het artikel per e-mail info@ferganza.com

meedelen. Ferganza zal de aankoopprijs vergoeden.

Artikel 8: betaling

8.1 De klant kan betalen via de website gegeven mogelijkheden die per land kunnen verschillen.


8.2 Alle betalingen moeten worden verricht volgens de instructies op de pagina's van de website.


Artikel 9: Privacy

9.1 Het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam kan verzameld worden

door Ferganza. We kunnen extra persoonlijke of niet-persoonlijke informatie in de toekomst verzamelen.

Informatie over uw computer hardware en software kan automatisch worden verzameld door Ferganza.

Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browsertype, domeinnamen, toegangstijden en verwijzende

websiteadressen. Deze informatie wordt gebruikt voor de werking van de dienst, kwaliteit van de service

te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de website.

Ferganza raadt u aan de privacy verklaringen van de websites die u kiest te bezoeken vanaf

Ferganza.com zodat u onder de privacyverklaring van Ferganza valt. U kunt vanaf externe websites die

doorlinken naar Ferganza.com bij de privacy verklaringen lezen hoe die websites informatie verzamelen,

gebruiken en delen. Ferganza is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen of andere inhoud op

websites buiten de Ferganza website.

9.2 Gebruik van uw persoonlijke informatie, Ferganza verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om

te opereren op haar website (s) en de door u gevraagde services te leveren. Ferganza kan uw

persoonlijk identificeerbare informatie ook gebruiken om te informeren u van andere producten of

services die beschikbaar zijn vanaf Ferganza en haar relaties. Ferganza kan het bijhouden van de

websites en pagina's die onze gebruikers bezoeken in Ferganza, om te bepalen welke Ferganza

services het meest populair zijn. Deze data wordt gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te

adverteren binnen Ferganza naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een

specifiek gebied.

9.3 Ferganza maakt gebruik van “cookies”op de website. Het gebruik van "cookies" is er om te helpen

uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op

uw vaste schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of

zorgen voor virussen op uw computer. Cookies zijn uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden

gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u. Een van de belangrijkste doeleinden

van cookies moet het verstrekken van een gemak eigenschap dat u tijd bespaart. Het doel van een

cookie is te vertellen dat de Web-server die u heeft teruggezonden naar een bepaalde pagina.

Bijvoorbeeld, als u Ferganza pagina's individualiseert, of bij de Ferganza site of services registreert,

helpt een cookie Ferganza te herinneren aan uw specifieke informatie bij volgende bezoeken. Dit

vereenvoudigt het proces van vastleggen van uw persoonlijke gegevens, zoals facturering adressen,

afleveradres, enzovoort. Wanneer u terugkeert naar dezelfde Ferganza website, zal de informatie die u

reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde Ferganza

kenmerken kunt gebruiken. U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste

webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar meestal kunt u uw browser instellen om cookies te

weigeren als u daar voor kiest. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kunt u niet de interactieve

kenmerken gebruiken van Ferganza services of de websites die u bezoekt.

Artikel 10: Algemeen

We kunnen, van tijd tot tijd, het wijzigen van de voorwaarden die gelden voor uw gebruik van onze site.

Uw gebruik van onze site na een dergelijke verandering vormt uw akkoord te volgen en zijn gebonden

aan de voorwaarden zoals gewijzigd. We kunnen wijzigen, verplaatsen of verwijderen van delen van of

kan informatie toevoegen aan onze site van tijd tot tijd.


Artikel 11: Productinformatie

11.1 Alle ontwerpen zijn eigendom van Ferganza en mogen niet worden hergebruikt of herdrukt zonder

uitdrukkelijke toestemming van Ferganza. Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren van onze

producten die worden weergegeven op de site zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Echter, zoals de

werkelijke kleuren die u ziet af van uw monitor afhangt, kunnen we niet garanderen dat uw beeldscherm

van elke kleur nauwkeurig zal zijn.

11.2 Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afmetingen van

etiketten, etc. op de internetsite van Ferganza gelden slechts bij benadering g, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot

schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11.3 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde

specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


Artikel 12: De beschikbaarheid van de producten


Hoewel de beschikbaarheid kan worden aangegeven op de site, kunnen wij niet garanderen dat

productbeschikbaarheid en -producten, toch, mogelijk niet beschikbaar zijn voor directe levering. Wij

behouden ons het recht voor om, zonder aansprakelijkheid of voorafgaande kennisgeving, te herzien, te

stoppen of niet langer beschikbaar te stellen van sommige of alle producten of om elke bestelling te

annuleren. Als er herziening, stopzetting of beëindiging plaatsvindt, kunnen wij producten leveren die

vergelijkbare functionaliteit hebben en specificaties in plaats van de producten die besteld zijn. Of de

annulering van uw bestelling.


Artikel 13: Copyright

Alle inhoud op deze site, inclusief, maar niet beperkt tot: informatieve inhoud, grafische afbeeldingen en

programmacode zoals html en javascript zijn het copywrited materiaal van Ferganza en mogen niet

worden gereproduceerd in enige wijze zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ferganza.

Wij begrijpen echter dat onze beelden op persoonlijke blogs gebruikt mogen worden, zolang er krediet

wordt gegeven aan Ferganza met een link naar onze website: www.ferganza.com.


Artikel 14: Ferganza merk Logo en modellen

Als extra herinnering zijn alle getoonde modellen van kleding, lederen jassen, textiel jassen met bont of

zonder bont, geregistreerd. Net zoals het FE-logo zijn FERGANZA merknamen en geregistreerde

handelsmerken. Deze zijn allen geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom.

BBIE is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux.

Alle misbruik van onze intellectuele eigendommen wordt gemeld aan de officiële autoriteiten en

juridische stappen zullen worden genomen.


Artikel 15: Verboden

U mag geen misbruik maken van deze Website, plegen of stimuleren van een strafbaar feit; verzenden

of verspreiden van een virus, trojan, worm, of post van enig ander materiaal die schadelijke,

technologisch schadelijk, in schending van vertrouwen, of op enigerlei wijze beledigend of obsceen zijn;

ergernis veroorzaken naar andere gebruikers; Stuur ongevraagde reclame- of promotiemateriaal.

FERGANZA zal een dergelijke schending melden aan de desbetreffende autoriteiten van de

wetshandhaving door uw gegevens en identiteit aan hen te rapporteren. Wij zullen niet aansprakelijk zijn

voor enig verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of

andere technologisch schadelijk materiaal die, uw computerapparatuur, computerprogramma's,

gegevens of ander merk gebonden materiaal als gevolg van uw gebruik van deze kan infecteren of het

downloaden van enig materiaal dat is geplaatst op het, of op een website die is gekoppeld aan het

betreffende adres.

FERGANZA behoudt zich het recht om accounts te sluiten als gebruiker niet de algemene voorwaarden

na leeft.

Artikel 16 Identiteit ondernemer

Bezoek adres Kinkerstraat 237 1053EP Amsterdam  KVK # 74813943 btw#  NL860036455B01 info@ferganza.com